Voorwaarden en privacy

De verplichtingen van CrossFit Twente hieronder en het lidmaatschap van de ondergetekende leden zijn afhankelijk van (i) het uitvoeren door het lid van deze overeenkomst en initialiseren zoals aangegeven en (ii) het door het lid anderszins naleven van deze overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot de hieronder gedefinieerde regels). Onder voorbehoud van het voorgaande, openingstijden, zoals van tijd tot tijd vastgesteld, en (b) deelnemen aan één of meer groepslessen die CrossFit Twente van tijd tot tijd aanbiedt.

Dit is geen “open sportschool” -formaat. Op cursus of alleen op afspraak, tenzij anders vermeld.

De inrichting is gevestigd op het adres van G.J. van Heekstraat 414, 7521 EN Enschede.

Lidmaatschapsbetaling
* Alle vergoedingen en schema’s kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
* Er zijn geen restituties voor lidmaatschapsgelden;
* Maandelijkse verlengingen van lidmaatschappen worden op de eerste van elke maand in rekening gebracht;
* Maandelijkse verlengingen van lidmaatschappen worden op de eerste van elke maand in rekening gebracht;
* Pakketten met een Pass voor 10 lessen zijn één jaar geldig na aankoop en worden niet automatisch verlengd.

Voor elke wijziging van het lidmaatschap wordt een vergoeding van € 5 per wijziging in rekening gebracht. Een wijzigingsverzoek dien je minimaal vier weken voor de volgende verlengingsdatum van je huidige abonnement in te dienen door een e-mail te sturen naar info@crossfittwente.nl.

Klasse reserveren en inloggen
* Lid is verplicht om minimaal een uur voor aanvang van de les te reserveren voor lessen;
* Lid is verplicht om reserveringen minimaal een uur voor aanvang van de les te annuleren als lid niet kan deelnemen;
* Lid mag niet trainen bij CrossFit Twente voordat hij zich heeft aangemeld voor de les;
* De les wordt geannuleerd als er 8 uur voor aanvang van de les geen reserveringen zijn.

Naleving van regels
Lid zal zich houden aan alle lidmaatschaps- en faciliteitsregels en voorschriften die zijn opgesteld door CrossFit Twente, die op de faciliteit kunnen worden geplaatst, schriftelijk kunnen worden verstrekt of mondeling kunnen worden verstrekt en die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van CrossFit Twente kunnen worden gewijzigd (gezamenlijk, “Reglement”). Lid stemt ermee in dat oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik van de faciliteit of overtreding van de regels kan leiden tot schorsing of annulering van het lid, naar goeddunken van CrossFit Twente.

Algemeen
Deze Overeenkomst en de Regels vertegenwoordigen de volledige afspraak tussen Lid en CrossFit Twente. Geen enkele verklaring, schriftelijk of mondeling, anders dan die in dit contract is geautoriseerd of bindend voor CrossFit Twente. Het lid begrijpt dat hij/zij verplicht is de contributie te betalen, ongeacht of het lid de faciliteit gebruikt. Lid stemt ermee in CrossFit Twente onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele adres-, e-mail-, telefoon- en/of factuurgegevens. Aan het einde van de looptijd van dit lidmaatschapscontract blijft het geldig van maand tot maand of 3 maanden, tenzij er nieuwe tarieven zijn geïnstalleerd of het lid opzegt om dit contract te beëindigen. CrossFit Twente mag eenmaal per jaar de contributie verhogen.

Annuleringsrechten
Om het lidmaatschap op te zeggen stuur je een e-mail naar info@crossfittwente.nl of een schriftelijke opzegging naar J.J. van Delden, Rutbeekweg 102, 7546 PR Enschede, uiterlijk vier weken voor contractverlenging. Leden krijgen geen restitutie voor een ongebruikte tijd die overblijft op hun gekochte lidmaatschap.

Privacy & Beveiligingsbeleid
Toewijding aan gegevensbeveiliging: uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt veilig bewaard. Alleen geautoriseerde werknemers, agenten en aannemers (die ermee hebben ingestemd om informatie veilig en vertrouwelijk te houden) hebben toegang tot deze informatie. CrossFit Twente zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, verhandelen, verhuren, ruilen of anderszins delen met een andere persoon, bedrijf of organisatie.

Volg ons!